Calculadora de la llei d'Ohm


Current (I):    
Voltage (V):    
Resistance (R):    
   

Fórmula de la llei d'Ohm

Δv = i • r

La calculadora podria obtenir la tensió o resistència actual quan es coneixen dos.

Per exemple, Introduïu el corrent és 3, la resistència és 2, a continuació, la tensió és de 6 v, introduïu tensió és 3, actual és 8, la resistència és de 0,375 ohm.Current (I):


AmAkAuAboit
Voltage (V):


VmVkVuV
Resistance (R):


Ohm (&Omega