Calculadora d'antenes

Efficiency (η):
Wave Length (λ):
Physical Aperture Area (A):
Antenna Gain:

Fórmula d'antenes

G dBI = 10 log 10 (η44a / λ 2 )

On λ = longitud d'ona, η = eficiència, a = àrea d'obertura física

En electromagnètica, el guany de l'antena és molt útil, combina la directivitat de l'antena i l'eficiència elèctrica. A una antena rebent, el guany significa el bé que l'antena converteix les ones de ràdio, a una antena transmissora, vol dir que l'antena converteix l'energia d'entrada en ones de ràdio.

Calculadora d'antenes