Calculadora del divisor de tensió

 
Vin: Volts
Ra: Ohms
Rb: Ohms
Vout: Volts

La calculadora del divisor de tensió per trobar la V a , r a , r b , v out , quan entreu Tres valors llavors obtindran l'últim.

Fórmula del divisor de tensió:

V fora = r 2 / (r 1 + r 2 ) × v a >

On v a és la tensió d'entrada, v out és la tensió de sortida

Per exemple, quan v a és 4 volts, r b és 2 ohms, v out és 1 volts, llavors la R a tindrà 6 ohms.

Calculadora del divisor de tensió