Calculadora de pont de Wheatstone

Calculate Vbridge from R1 - R4 and Supply Voltage:

Enter R1: 
Enter R2: 
Enter R3: 
Enter R4: 
Enter V:   
Vbridge = ?

Calculate R4 for Balanced Bridge from R1 to R3:

Enter R1: 
Enter R2: 
Enter R3: 
Select preferred series (optional): E12    E24    E48    E96    E192
R4 = ? Preferred R4 = ?
 
 

La calculadora de pont de Wheatstone per trobar la tensió a través del pont quan es dóna la tensió R1 ~ R4 i V. La segona calculadora per trobar R4 per al pont equilibrat de R1 a R3.

Calculadora de pont de Wheatstone