Calculadora de la bateria

Capacity Rating of Battery : Milli Amp Hours
Consumption of device: Milli Amps
Battery Life: Hours

Fórmula de durada de la bateria

Hores de vida de la bateria = Valoració de la capacitat de la bateria ÷ Consum de dispositiu × 0,7

Calculadora de la bateria