Calculadora d'impedància de Microstrip diferencial

   
Output of Differential Microstrip Impedance Calculation

La la calculadora de l'impedància de microstrip diferencial per mesurar l'oposició al corrent altern.

Fórmula d'impedància de microstrip diferencial

Differential Microstrip Impedance Formula

On

D és la separació de traça

H és el gruix dielèctric

t és el gruix de la tira

W és l'amplada de la tira

Z D Constant dielèctrica relativa

E r és la constant dielèctrica del substrat

Calculadora d'impedància de Microstrip diferencial