Calculadora capacitiva de reactància

I want to calculate
Frequency Hz
Capacitance F
Capacitive Reactance ohm
 

Fórmula de reactància capacitiva

XC = 1 / (2πfc)

Capacitat: c = 1 / (2πXcc)

A freqüència: F = 1 / (2πXcc)

On, xc = reactància capacitiva en ohms, (ω), π (pi) = 3.1415 (decimal) o 22 ÷ 7 (fracció), ƒ = freqüència en hertz, (Hz), c = capacitació en farads, (f)

Calculadora capacitiva de reactància