Tensió op-amp i calculadora de guanys

Input Parameters
R1 (KOhms)
R2 (KOhms)
R3 (KOhms)
R4 (KOhms)
V1 (V) 
V2 (V)
Vp (V)
Vn (V)

Outputs
Vout (V)      Output is clipped.
Gain Inverting (Vout/V1)
Gain non-inverting (Vout/V2)

Doneu valors de resistència i valors d'entrada de DC per determinar la tensió de sortida i guanys per a un OP-AMP.

Tensió op-amp i calculadora de guanys