Calculadora de tensió de sortida del divisor potencial

   
Output of Potential Divider Output Voltage Calculation

El possibles calculadora del divisor per trobar la sortida de tensió.

Es tracta d'un circuits electrònics molt habituals, el circuit per controlar la tensió de sortida respecte a les resistències R a i r b .

Fórmula del divisor potencial

Potential Divider Output Voltage Calculation Formula

Calculadora de tensió de sortida del divisor potencial