Calculadora de valors de resistència i condensadors estàndard

Desired Value:
IEA Series Closest Value Error
E6
E12
E24
E48
E96
E192

La calculadora per trobar el valor de condensador estàndard més proper (o resistència) en cadascuna de les sèries IEA.

E192: 0,5%, 0,25%, 0,1% Resistències

E96: 1% Resistències

E48: 2% Resistències

E24: 5% Resistències

E12: Alguns condensadors, resistències del 10%

E6: La majoria dels condensadors, alguns inductors

Calculadora de valors de resistència i condensadors estàndard