Calculadora de condensadors cilíndrics

I want to calculate
Permittivity (ε): F/m
Length of Conductors (L): m
Outer Conductor Diameter (b): m
Inner Conductor Diameter (a): m
Capacitance (C): F
 

Fórmula de condensadors cilíndrics

Al conductor interior Diàmetre: A = B / E (2π L / c)

Al conductor exterior Diàmetre: B = AE (2πl / c)

Longitud de conductors: L = CLN (B / A) / 2π ε

Per a la permitivitat: ε = cln (b / a) / 2πl

Per capacitar: c = 2π εl / in (b / a)

On, ε = permitivitat, c = capacitància, b = conductor exterior de diàmetre, l = longitud dels conductors, A = conductor interior de diàmetre.

Calculadora de condensadors cilíndrics