Càrrega de capacitats i calculadora d'energia

Output of Capacitance Charge & Energy Calculation

La càrrec de capacitació i la calculadora d'energia per mesurar la càrrega i l'energia emmagatzemada en un condensador.

Fórmula de cobrament de capacitats i energia:

q = c v

Energia E Fórmula

E = (1/2) c v 2

On, q és la càrrega del condensador, c és la capacitat d'un condensador, v és la tensió o potencial entre les plaques

function calculate(){
var c=parseFloat(document.getElementById("c").value)*parseFloat(document.getElementById("copt").value);
var v=parseFloat(document.get