Calculadora de bobina de capa única

Sylindrical air coil
Required Inductance (L):
Coil Diameter (D):
Wire Diameter (d):
Coil Length (l):
Number of Turns (N):  

Fórmula de bobina de capa única

L = 0.001N2D / ((228D / 2) + 254L)

On n és el nombre de torns. D és el diàmetre de bobina en metres. L és la inductància a Henry's. l és la longitud de la bobina en metres (> 0.8radius)

Calculadora de bobina de capa única