Longitud de filferro i càlcul de freqüència de bobinaLa longitud del cable i la calculadora de freqüència de bobina per mesurar la longitud del cable i la freqüència de la bobina basada en els valors de freqüència de bobina en kHz i longitud del cable en els peus respectivament.

Quan tingueu una freqüència de coli específica, podria donar-vos quants peus de filferro necessaris. Al mateix temps, si teniu una longitud específica de Wier, podria fer-vos saber quants freqüència de bobines podrien generar base a la longitud del cable.

function opt_change(val){
if(val==1){
document.getElementById("wire").style.background="#CCCCCC";
document.getElementById("coil").style.background="#FFF