Calculadora de registre MSP430 UART

UART Clock KHz
Baud Rate:  KHz
Number of bits (including start, parity, and stop bits)    (<13)

UxMCTL (Modulation Register)
UxBR0 (Baud Rate LSW)
UxBR1 (Baud Rate MSW)

Bit Error Percent

  TX RX
Bit 0
Bit 1
Bit 2
Bit 3
Bit 4
Bit 5
Bit 6
Bit 7
Bit 8
Bit 9
Bit 10
Bit 11
Bit 12

La calculadora us permet comunicar-vos amb una varietat de perifèrics.

Calculadora de registre MSP430 UART