Calculadora de matriu d'antena

Polar Angle: (θ)
Wave Length: (λ)
Difference Phase of two Elements: (β)
Distance between each two Elements:
Number of Elements in Array: N
Array Factor:

Fórmula de matriu d'antena

Af = [(sin (n × φ / 2) / (sin (φ / 2)]]

El k = 2π / λ, φ = (k × d × cos θ) + β.

Array d'antena (electromagnètica) per transmetre i / o rebre ones de ràdio, utilitza interferències d'ona electromagnètica per millorar el senyal radiatiu.

Calculadora de matriu d'antena