Temperatura, calculadora de resistivitat

Resistivity, Temperature Coeffient:  
Original Temperature:  
Original Resistivity:  
Final Resistivity:  
Final Temperature:  
       

Temperatura, fórmula de calculadora de resistivitat:

Δρ = α * Δt * ρ 0

On:

α: Resistència, coeficient de temperatura

Δρ: canvi de la resistivitat

ρ 0 : resistivitat original

ΔT: Canvi de temperatura

Temperatura, calculadora de resistivitat