Calculadora de capacitats

I want to calculate
Electrical Charge (Q): C
Potential Difference (V): V
Capacitance (C): F

Fórmula de capacitació

A la diferència potencial: v = q / c

A càrrec elèctric: q = cv

A capacitat: c = q / v

El C és capacita, Q és la càrrega elèctrica, V és la diferència de potencial

Calculadora de capacitats