Calculadora d'apertura d'antena

Magnetic Current:
Half antenna length:
Wave Length:
Radius:
Z-axis length:
Coordinate Angle:
Dipole Current:
Electric Wave:
Magnetic Wave:
Average radiated power density:

L'obertura de l'antena significa quina eficaç és una antena de rebre la potència de les ones de ràdio.

Fórmula de guany d'electrons

Eφ = [(j * k * a 2 * e 0 * e -jkr ) / r] * (cosθ * cosφ) [( J 1 * k * a * sinθ) / k * a * sinθ]

Eθ = [(j * k * a 2 * e 0 * e -jkr ) / r] * sinφ [(j 1 * k * a * sinθ) / k * a * sinθ]

On,

E 0 = 8.8541878176 * 10- 12 f / m (constant elèctrica)

J1 = densitat de corrent elèctrica per a 1r element

J = densitat de corrent elèctrica

r = distància del punt d'observació de l'origen

a = radi d'obertura circular

λ = longitud d'ona

k = 2π / λ

θ = Angle de coordenades 1

φ = Angle de coordenades 2

Calculadora d'apertura d'antena