Consum energètic / Calculadora de costos

Typical appliance:
Power consumption:
Hours of use per day: h/day
 
Energy consumed per day: kWh/day
Energy consumed per month: kWh/month
Energy consumed per year: kWh/year

El consum energètic és el consum d'energia o de potència. Està cobert en els següents articles i categories:

Consum mundial d'energia

Consum d'energia domèstica

Consum d'energia elèctrica

E (kwh / dia) = p (w) × t (h / dia) / 1000 (w / kw) < / sub>

Consum energètic / Calculadora de costos