Calculadora d'emmagatzematge d'energia

I want to calculate
Potential Difference (V): f
Electrical Charge (Q): c
Energy Storage (U): j

Fórmula d'emmagatzematge d'energia

A càrrec elèctric: q = 2u / v

A possibilitat de diferència: v = qu / 2

A l'emmagatzematge d'energia: u = qv / 2

On v = diferència potencial, u = emmagatzematge d'energia, q = càrrec elèctric.

Calculadora d'emmagatzematge d'energia