Calculadora KVA a AMPS

  Phase #:    
  Kilovolt-amps: kVA  
  Enter volts: V  
       
  Result in amps: A  

Fórmula KVA única KVA a AMPS:

i (a) = 1000 × s (kva) / V (v)

3 fases kVA a fórmula AMPS

Càlcul amb línia a tensió neutral: i (a) = 1000 × s (kVA) < / i> / (3 × v l (v) )

Càlcul amb tensió de línia a línia: i (a) = 1000 × s (kVA) < / i> / ( √ 3 × v ll (v) )

Calculadora KVA a AMPS