Joules a la calculadora de watts

  Energy in joules: J  
  Time in seconds: s  
       
  Power result in watts: W  

Jouls a Watts Formula

p (w) = e (j) / t < / i> (s)

Per exemple, quan l'energia a Joules és de 6 j, el temps en segons és de 5 s, a continuació, el resultat de Powe en watts és de 1,2W.

Joules a la calculadora de watts