VA a la calculadora KVA

  Enter volt-amps: VA  
       
  Result in kilovolt-amps: kVA  

Volt-Amps (VA) a Fórmula Kilovolt-Amps (KVA):

s (kva) = s (va)

/ 1000

VA a la calculadora KVA