Watts a la calculadora de volts

  Select current type:    
  Enter power in watts: W  
  Enter current in amps: A  
       
  Voltage result in volts: V  

DC Watts a Volts Fórmula: v (v) = p (w) / i (a)

AC fase única watts a volts fórmula: v (v) = p (w) / ( PF × i (a) )

AC SINGLE FASE WATTS a Volts amb línia a línia Voltatge: v ll (v) = p (W) / ( √ 3 × pf × i (a) < / i>) ≈ p (w) / (1.732 × pf × i (a) )

AC tres watts fases a volts amb línia a tensió neutral: v ln (v) = p (W) / (3 × pf × i (a) )

Watts a la calculadora de volts