VOLTS-VOLTS a la calculadora de volts

  Enter energy in electron-volts: eV  
  Select charge unit type:    
  Enter elementary charge : e  
         
       
  Result in volts: V  

Energia en volts electrònics (EV) a tensió elèctrica en volts (v) Calculadora.

En física, l'electró Volt (símbol EV; també escrit per a electronvolt) és una unitat d'energia igual a aproximadament 1,6 × 10 -19 joule (símbol j).

EV a volts Càlcul amb càrrega elemental: v (v) = e (ev) / q (e)

EV a volts a càlcul amb coulombs: v (v) = 1.602176565 × 10 -19

× e (ev) / q (c)

VOLTS-VOLTS a la calculadora de volts