Volts a la calculadora d'AMPS

  Select calculation:    
  Enter volts: V  
  Enter watts: W  
         
       
  Result in amps: A  

Volts (v) a Amps (a) Fórmula: i (a) = p (w) / v (v)

i (a) = v (v) / r ( Ω)

Volts a la calculadora d'AMPS