KiloJoules (KJ) a BTU Energy Converter

  Enter energy in kilojoules: kJ  
       
  Result in BTU: BTU(IT)  

KiloJoules (KJ) a BTU: 1 KJ = 0.94781712 BTU (IT)

La unitat tèrmica britànica (BTU o BTU) és una unitat d'energia tradicional igual a uns 1055 joules. És la quantitat d'energia necessària per refredar o escalfar una lliura d'aigua per un grau Fahrenheit. En la ciència, la joule, la unitat d'energia SI, ha substituït en gran mesura el BTU.

KiloJoules (KJ) a BTU Energy Converter