DC a AC AC a la calculadora DC

AC Current: volts
DC Current: volts

CA és el corrent altern, DC és corrent directe, són adaptadors actuals de subministrament elèctric.

Fórmula de convertidor d'alimentació AC a DC

AC = DC / 0.636, el 0,636 és constant.

DC a AC AC a la calculadora DC