Calculadora del divisor de tensió

 

Enter input:

         
  Total voltage: VT = Volts [V]  
  Resistance of first load: R1 = Ohms [Ω]  
  Resistance of second load: R2 = Ohms [Ω]  
  Resistance of third load:

(optional)

R3 = Ohms [Ω]  
         
 

Result:

         
  Voltage drop in R1: V1 = Volts [V]  
  Voltage drop in R2: V2 = Volts [V]  
  Voltage drop in R3: V3 = Volts [V]  
             

En l'electrònica, un descriptador tensió (també conegut com a divisor potencial ) és un circuit lineal passiu que produeix una tensió de sortida ( v fora ) que és una fracció de la tensió d'entrada ( v a ). Divisió de tensió és el resultat de la distribució de la tensió d'entrada entre els components del divisor. Un senzill exemple d'un divisor de tensió és de dues resistències connectades en sèrie, amb la tensió d'entrada aplicada a través del parell de resistència i la tensió de sortida sorgeix de la connexió entre ells.

Calculadora del divisor de tensió