Calculadora de dret de DC Ohm

  Resistance: R =  
  Current: I =  
  Voltage: V =  
  Power: P =  
         

La llei de DC Ohm Introduïu dos valors Obtingueu el vostre resultat: v (v) = i (a) × r (ω)

P (w) = v (v) × (a) = v 2 (v ) / r (ω) = i 2 (a) × r (ω)


Resistance:
R
=ohms (Ω)
kilo-ohms (kΩ)
mega-ohms (MΩ)


Current:
I
=micro-amps (μA)
milli-amps (mA)
amps (A)
kilo-amps (kA)
mega-amps