Watts a la calculadora KVA

  Select gauge #:    
  Or enter gauge #: AWG  
  Select wire type:    
  Resistivity: Ω·m  
     
  Diameter in inches: in  
  Diameter in millimeters: mm  
  Cross sectional area in kilo circular mils: kcmil  
  Cross sectional area in square inches: in2  
  Cross sectional area in square millimeters: mm2  
  Resistance per 1000 feet*: Ω/kft  
  Resistance per 1000 meters*: Ω/km  

El mesurador de filferro és una mesura de la gran quantitat de filferro, ja sigui de diàmetre o de seccions transversals. Això determina la quantitat de corrent elèctric que un cable pot portar amb seguretat, així com la seva resistència elèctrica i pes per unitat de longitud. El mesurador de filferro és aplicable tant a cables elèctrics com no elèctrics, sent importants per al cablejat elèctric i al cable estructural.

Watts a la calculadora KVA