Convertidor binari a hexadecimal

2
   
Hex result: 16

Convertidor binari a hexadecimal per convertir un nombre binari en hexadecimal.

Seguiu els exemples següents:

binari

hex

0000 (2) =

0 (16)

0001 (2) =

1 (16)

0010 (2) =

2 (16)

0011 (2) =

3 (16)

0100 (2) =

4 (16)

0101 (2) =

5 (16)

0110 (2) =

6 (16)

0111 (2) =

7 (16)

1000 (2) =

8 (16)

1001 (2) =

9 (16)

1010 (2) =

A (16)

1011 (2) =

b (16)

1100 (2) =

c (16)

1101 (2) =

d (16)

1110 (2) =

e (16)

1111 (2) =

f (16)

Convertidor binari a hexadecimal