Convertidor de codi binari - gris


Result:

El convertidor de codi binari - gris pot convertir el codi gris al seu codi binari o al codi binari en codi gris.

Quan el número binari que introduïu és 1100, el codi gris equivalent és de 1010.

Quan el codi gris que introduïu és 1100, el codi binari equivalent és de 1000.

Convertidor de codi binari - gris