Candela a la calculadora de LUX

Enter luminous intensity in candela: cd
Enter distance and select feet or meters:
   
Illuminance result in lux: lx

La candela és poder emesa per una font de llum. És la unitat base SI d'intensitat lluminosa (símbol: CD).

El LUX és mesurar el flux lluminós per unitat d'àrea (símbol: LX). És la unitat SI d'il·luminació i emissió lluminosa, és igual a un lumen per metre quadrat.

Candela TP Lux amb distància en fórmula metres

E v (lx) = i v (cd) / ( d < sub> (m) ) 2

Candela a la calculadora de LUX