Lumens a la calculadora de LUX

Enter luminous flux in lumens: lm
Select area unit type:  
Enter spherical radius:
Or enter surface area:
   
Illuminance result in lux: lx

El Lumen és una mesura de la "quantitat" total de llum visible. El Lumen és la unitat derivada SI de flux lluminós (símbol: LM).

El LUX és un flux lluminós de mesura per unitat d'àrea. És la unitat SI d'il·luminació i emissió lluminosa (símbol: LX).

E v (lx) = φ v (lm) / (4 · π · r 2 (m 2 ) )

Lumens a la calculadora de LUX